Close

Not a member yet?Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Nasz PORTER ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność!

Nasz PORTER ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność!

Powyższy znak otrzymaliśmy po bardzo szczegółowej analizie dokumentacji związanej z piwem i jego produkcją, dokonanej przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ocenie poddane zostały również walory smakowe i aromatyczne piwa (trzy różne warki). Znak 'Poznaj Dobrą Żywność' świadczy o wysokiej i stabilnej jakości produktów i jest przyznawany tylko wyrobom, które spełniają kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/rolnictwo/poznaj-dobra-zywnosc

Polecamy

Copyright

Sklepy internetowe Sklepnij.pl Copyright MetroStudio.pl 2020