Close

Not a member yet?Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Regulamin konkursu "Kolekcja Kapsli 2016"

Regulamin konkursu "Kolekcja Kapsli 2016"

REGULAMIN KONKURSU

Kolekcja Kapsli 2016” Browar Witnica S.A.

 

1.Konkurs prowadzony jest pod nazwą KOLEKCJA KAPSLI 2016

2.Organizatorem konkursu jest Browar Witnica S.A. (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Witnicy przy ulicy M. Konopnickiej 1, wpisany do rejestru przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem KRS: 0000607812, NIP: 5993182373,Regon: 363971811.
3. Konkurs trwa od 01.05.2016 r. do 30.08.2016 r.

4. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat.
6. W celu wzięcia udziału w konkursie należy zebrać serię 24 kapsli z flagami państw edycji 2016 r. zwaną dalej „Kolekcją Kapsli”.
7. Kapsle z flagami państw znajdują się na produktach Browaru Witnica (butelki 0,5 L oraz 0,33 L).
8. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę „Kolekcji Kapsli”, a liczba ta będzie stanowiła o liczbie losów biorących udział w Konkursie.
9. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania wraz z „Kolekcją Kapsli” swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) na adres: Browar Witnica S.A., ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica.
10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Browar Witnica S.A.
11. Losowanie nagród odbędzie się 01.09.2016 roku.

12. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie powołana przez Prezesa Browaru trzyosobowa Komisja Konkursowa.
13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych osobowych uczestników, którzy zostali nagrodzeni w Konkursie Kolekcja Kapsli 2016, tj. imię, nazwisko i miejscowość na stronie internetowej: www.browar-witnica.pl oraz na oficjalnym profilu Browaru Witnica na portalu społecznościowym Facebook.
14. Poza ogłoszeniem wyników na stronie internetowej Organizatora zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach losowania w formie telefonicznej lub listownej.
15. Nagrodami w Konkursie są:

I Nagroda - Tygodniowy pobyt w Spa dla dwóch osób.

II Nagroda - Nagroda Rzeczowa.

III Nagroda - Weekendowy pobyt w Spa dla dwóch osób.

Dodatkowo rozlosowanych będzie 10 zestawów upominkowych od Browaru Witnica.

 

16.Zwyciązca zobowiązany jest do uregulowania należności z tytułu podatku dochodowego.

17.Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń i roszczeń.

18. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00- 15:00, a także na stronie internetowej: www.browar-witnica.pl.

Polecamy

Copyright

Sklepy internetowe Sklepnij.pl Copyright MetroStudio.pl 2020